Godne uwagi

Rewolucja w winnicy naszego partnera Velenosi Vini

2019-05-16 00:00:00

Nasz partner z Marche, firma Velenosi, podjął decyzję o konwersji swojej winnicy na system bio.

Trudna decyzja łącząca się z zaniechaniem stosowania wszelkiej chemii w winnicy i większą odpowiedzialnością za środowisko naturalne, łączy się z większym wysiłkiem i kosztami, jednak jesteśmy przekonani, że winom wyjdzie to tylko na dobre. Obecnie winnicę Velenosi czekają trzy lata okresu przejściowego, podczas którego dokonywane będą pomiary zanieczyszczeń w glebie i ocena postępów w dostosowywaniu praktyk w winnicy i winiarni do wymagań systemu bio.Zobacz również: